Česnako dūminė šaškė

9,20

Aprašymas

Česnako dūminė šaškė, skirta naudoti šiltnamiuose. Greitai pasklinda ir apsaugo augalus nuo nepalankių aplinkos veiksnių.

NAUDOJIMAS: prieš 2val. iki naudojimo, būtinai palaistykite augalus. Apdorojimo metu augalai turi būti sausi. Šiltnamį gerai užsandarinkite. Apdorokite vėlyvą popietę ar vakare, kai oro temperatūra apie +16 C. Šaškę padėkite šiltnamio centre ant karščiui atsparaus paviršiaus. Įsitikinkite, kad šiltnamyje nėra augintinių ir išėjimas yra atviras. Uždekite dagtį – gali išsiskirti žiežirbų. Pasišalinkite iš šiltnamio. Veikimo trukmė mažiausiai 4val. Po naudojimo šiltnamį gerai išvėdinkite.

SAUGUMAS: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Kenksminga prarijus arba įkvėpus. jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/kvėpavimo takų apsaugos priemones/akių apsaugos priemones/apsauginę avalynę. Patekus ant odos plauti dideliu vandens kiekiu. ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Papildoma informacija

Svoris 0,30 kg
Išmatavimai 10 × 3 × 28 cm